Dien thoai lien he mua thiet bi cong trinhPhone

THÔNG TIN

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

0916 36 36 36
  • Kinh Doanh
  • Kinh doanh
  • Kế toán
  • Tư vấn 24/7

TIN TỨC

Chứng nhận chất lượng Incosaf (Bộ xây dựng)

Sản phẩm Phúc Bền đã được cấp Giấy Chứng Nhận Chất Lượng bởi Incosaf của Bộ Xây Dựng và Quatest 3 của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng.

1.Chứng nhận chất lượng Khung giàn giáo.

2.Chúng nhận chất lượng Cầu thang giàn giáo.

3.Chứng nhận chất lượng Mâm giàn giáo (Sàn thao tác).

4.Chứng nhận chất lượng Cây chống tăng.

5.Chứng nhận chất lượng Máy trộn bê tông.

6.Chứng nhận chất lượng Tăng đơ (Kích tăng)

7.Chứng nhận chất lượng Cây chống giàn giáo nêm.

8.Chứng nhận chất lượng Thanh giằng giàn giáo nêm.

9.Chứng nhận chất lượng Chống đà consol giàn giáo nêm.

10.Chứng nhận chất lượng Chống consol giàn giáo nêm.

 

Mạng xã hội