Chéo giàn giáo H
Chéo giàn giáo H 1710 x 1.0mm – Phúc Bền
Chéo giàn giáo H 1710 x 1.2mm – Phúc Bền
Chéo giàn giáo H 1710 x 1.4mm – Phúc Bền
Chéo giàn giáo H
Chéo giàn giáo H 1710 x 1.0mm – Phúc Bền
Chéo giàn giáo H 1710 x 1.2mm – Phúc Bền
Chéo giàn giáo H 1710 x 1.4mm – Phúc Bền
Full Screen

Chéo giàn giáo H 1710mm

 Đặc điểm nổi bật

 • Sử dụng sắt ống mạ kẽm Ø21 loại A chính phẩm.
 • Nịt chống gãy ở giữa cặp chéo tăng độ an toàn khi sử dụng.

 Thông số kỹ thuật

 • Có 3 loại chéo giàn giáo 1710mm: loai dày 1.0mm, 1.2mm và 1.4mm
 • Chất liệu: Sắt mạ kẽm
 • Ống Ø21
 • Chiều dài: 1710mm
 • Trọng lượng: 1.6kg (loại dày 1.0mm), 2.3kg (loại dày 1.2mm), 2.5kg (loại dày 1.4mm)

 Khuyến mãi

 • Chưa có chương trình khuyến mãi cho sản phẩm này.

 Chính sách

 • Không có chương trình bảo hành cho sản phẩm này.

Đặc điểm nổi bật

 • Sử dụng sắt ống mạ kẽm Ø21 loại A chính phẩm.
 • Nịt chống gãy ở giữa cặp chéo tăng độ an toàn khi sử dụng.

Thông số kỹ thuật

 • Có 3 loại chéo giàn giáo 1710mm: loai dày 1.0mm, 1.2mm và 1.4mm
 • Chất liệu: Sắt mạ kẽm
 • Ống Ø21
 • Chiều dài: 1710mm
 • Trọng lượng: 1.6kg (loại dày 1.0mm), 2.3kg (loại dày 1.2mm), 2.5kg (loại dày 1.4mm)

Khuyến mãi

 • Chưa có chương trình khuyến mãi cho sản phẩm này.

Chính sách

 • Không có chương trình bảo hành cho sản phẩm này.

Bài viết đánh giá

Bạn có muốn trao đổi gì không?