Phụ kiện que hàn
Tôn cốp pha 1m x 1m – Phúc Bền
Phụ kiện que hàn
Tôn cốp pha 1m x 1m – Phúc Bền
Full Screen

Phụ kiện que hàn

 Đặc điểm nổi bật

(Đang cập nhật) 1
 • cùm xoay, cầu thang, chéo giàn giáo,
 • mâm giàn giáo và cây chống đỡ ở
 • một độ cao nhất định và đảm bảo sự
 • liên kết thành một hệ thống vững chắc,
 • dễ dàng tháo lắp và chịu được một lực tải trọng lớn

 Thông số kỹ thuật

(Đang cập nhật) 2
 • cùm xoay, cầu thang, chéo giàn giáo,
 • mâm giàn giáo và cây chống đỡ ở
 • một độ cao nhất định và đảm bảo sự
 • liên kết thành một hệ thống vững chắc,
 • dễ dàng tháo lắp và chịu được một lực tải trọng lớn

 Khuyến mãi

(Đang cập nhật) 3
 • cùm xoay, cầu  thang, chéo giàn giáo,
 • mâm giàn giáo và cây chống đỡ ở
 • một độ cao nhất định và đảm bảo sự
 • liên kết thành một hệ thống vững chắc,
 • dễ dàng tháo lắp và chịu được một lực tải trọng lớn

 Chính sách

(Đang cập nhật) 4
 • cùm xoay, cầu thang, chéo giàn giáo,
 • mâm giàn giáo và cây chống đỡ ở
 • một độ cao nhất định và đảm bảo sự
 • liên kết thành một hệ thống vững chắc,
 • dễ dàng tháo lắp và chịu được một lực tải trọng lớn

Đặc điểm nổi bật

(Đang cập nhật) 1
 • cùm xoay, cầu thang, chéo giàn giáo,
 • mâm giàn giáo và cây chống đỡ ở
 • một độ cao nhất định và đảm bảo sự
 • liên kết thành một hệ thống vững chắc,
 • dễ dàng tháo lắp và chịu được một lực tải trọng lớn

Thông số kỹ thuật

(Đang cập nhật) 2
 • cùm xoay, cầu thang, chéo giàn giáo,
 • mâm giàn giáo và cây chống đỡ ở
 • một độ cao nhất định và đảm bảo sự
 • liên kết thành một hệ thống vững chắc,
 • dễ dàng tháo lắp và chịu được một lực tải trọng lớn

Khuyến mãi

(Đang cập nhật) 3
 • cùm xoay, cầu  thang, chéo giàn giáo,
 • mâm giàn giáo và cây chống đỡ ở
 • một độ cao nhất định và đảm bảo sự
 • liên kết thành một hệ thống vững chắc,
 • dễ dàng tháo lắp và chịu được một lực tải trọng lớn

Chính sách

(Đang cập nhật) 4
 • cùm xoay, cầu thang, chéo giàn giáo,
 • mâm giàn giáo và cây chống đỡ ở
 • một độ cao nhất định và đảm bảo sự
 • liên kết thành một hệ thống vững chắc,
 • dễ dàng tháo lắp và chịu được một lực tải trọng lớn

Bài viết đánh giá

Bạn có muốn trao đổi gì không?