Chứng nhận chất lượng

nha-may-san-xuat-thiet-bi-xay-dung-phuc-ben (4)

Sản phẩm Phúc Bền được cấp Giấy chứng nhận chất lượng bởi Incosaf thuộc Bộ xây dựng và Quatest 3 thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ khoa học và công nghệ.

Chứng nhận chất lượng Khung giàn giáo

Khung giàn giáo 0.9m

Khung giàn giáo 1m53

 

Khung giàn giáo 1m7

Chứng nhận chất lượng Chéo giàn giáo

Chứng nhận chất lượng Cầu thang giàn giáo

Chứng nhận chất lượng Mâm giàn giáo

Chứng nhận chất lượng Cây chống tăng

Chứng nhận chất lượng Máy trộn bê tông

Chứng nhận chất lượng Cùm giàn giáo

Chứng nhận chất lượng Kích tăng

Chứng nhận chất lượng Cây chống giàn giáo nêm

Chứng nhận chất lượng Thanh giằng giàn giáo nêm

Chứng nhận chất lượng Chống đà giàn giáo nêm

Chứng nhận chất lượng Chống consol giàn giáo nêm

Chứng nhận chất lượng Ty ren bát chuồn

Mọi chi tiết xin liên hệ

Xem thêm: 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THIẾT BỊ XÂY DỰNG PHÚC BỀN

    • Địa chỉ: 600 Quốc Lộ 1A, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (gần Bến xe Ngã Tư Ga).
    • Google map: http://bit.ly/3r6g1VT